Maahanmuuttajien oppimisen ja opiskelun tukeminen, 3 op

Toteutimme keväällä 2017 koulutuksen ensimmäisen osion

Maahanmuuttajien oppimisen ja opiskelun tukeminen, 3 op

Koulutuksen tavoitteena oli, että osallistuja oppi tunnistamaan ja ymmärtämään

  •  maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamista ja oppimisvalmiuksia
  • oppimista vaikeuttavia tekijöitä
  • maahanmuuttajien erilaisia elämäntilanteita.

Koulutuskokonaisuuden sisällöt olivat

  • maahanmuuttajaopiskelijan kohtaaminen
  • suomen kielen oppiminen ja oppimisvaikeudet
  • trauma- ja kriisikokemusten vaikutus oppimiseen ja opiskeluun
  • yksilöllisten opintopolkujen ja tukitoimien suunnittelu

Toteutustapa
Lähiopetus / verkko-opetus, itsenäinen työskentely. Koulutuspäiviin pystyi osallistumaan myös netin välityksellä.

Aikataulu

Koulutuspaikka oli Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan toimipiste, Helsinki