Maahanmuuttajaopiskelijoiden opetusta kehittämään, 3 op

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

  • Kokeillaan maahanmuuttajaopiskelijoille soveltuvia erityispedagogisia menetelmiä sekä jaetaan muille omaa osaamista.
  • Kehitetään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjausta omassa työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa.
  • Kehittämistä tuetaan yksilö- tai ryhmäkonsultaation avulla.

Tämä osion koulutuspäivät  toteutetaan lähiopetuksena.

Ajankohta
Koulutuspäivät ovat ke 17.1.2018 klo 9-15.30 lähiopetuksena sekä  päätöswebinaari  to 22.3.2018  klo 13-15 netin välityksellä.

Koulutuspaikka
Ammattiopisto Spesia (31.12.2017 asti Validia ammattiopisto),  Järvenpää

 

Ilmoittautuminen kolutukseen on päättynyt.

Tulostettava esite